Konkurisanje na ovaj oglas nastaviće se na drugom sajtu

Konkurisanje na oglas

Da bi konkurisao/la na ovaj oglas potrebno je da napraviš nalog tako što ćeš popuniti sledeće podatke

Gi Group HR Solutions

locationStara Pazova, Stara Pazova
time
Card image cap
 
 
 
 

Rukovodilac magacina Opis posla: Stara se i odgovoran je za ispravnost inventara i održavanje osnovnih sredstava Odgovoran je za higijenu magacina i manipulatinog prostora van magacina Odgovoran je za ispravnost dokumentacije koja prati robu Odgovoran je za sprovođenje i stalno poboljšanje sistema kvaliteta u skladu sa definisanim ciljevima sektora/službe Kontroliše zapisnike i reklamacije o vraćanju robe i ambalaže Odgovoran je za kvantitet i kvalitet primljene, uskladištene i otpremljene robe Organizuje, kontroliše i odgovoran je za proces rada u magacinu Organizuje redosled prijema i otpreme robe Materijalno i krivično odgovara za rad magacina Odgovoran je za organizaciju rada zaposlenih u magacinu na poslovima prijema, uskladištenja i izdavanja robe Obavlja i ostale poslove po nalogu neposrednog rukovodioca Stepen stručne spreme za navedene poslove: SSS.