Konkurisanje na ovaj oglas nastaviće se na drugom sajtu

Konkurisanje na oglas

Da bi konkurisao/la na ovaj oglas potrebno je da napraviš nalog tako što ćeš popuniti sledeće podatke

Subotica - trans

locationSubotica, Segedinski put 84
time
Card image cap
 
 
 
 

Javno preduzeće za prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju „Subotica-trans“ Subotica, Segedinski put br. 84
objavljuje sledeći konkurs za poziciju: 

Autoelektričar

Subotica 

Javno preduzeće „Subotica-trans“ Subotica poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju dole navedene uslove da predaju traženu dokumentaciju za konkurs za radno mesto na određeno vreme u trajanju od 2 meseca sa mogućnošću produženja: AUTOELEKTRIČAR.

Zainteresovana lica su dužna da prilože sledeću dokumentaciju:

  • prijavu u kojoj će obavezno navesti: lično ime, adresu prebivališta ili boravišta, kontakt broj telefona i radno iskustvo,
  • fotokopiju lične karte,
  • fotokopiju diplome,
  • potvrdu o radnom iskustvu.

Uslovi za rad:

  • najmanje III stepen stručne spreme, zanimanja: autoelektričar sa radnim iskustvom od 1 (jedne) godine na sličnim ili istim poslovima.

Predmet i sadržaj radnih zadataka:

Vrši popravku vozila u domenu autoelektrike, popravkom ili zamenom delova ili sklopova, vrši servis, pregled dijagnostiku i popravku klima uređaja u vozilima, vrši dopunu klima uređaja freonom, po potrebi, u slučaju većih snežnih padavina učestvuje u čišćenju snega i leda, po posebnom rasporedu, po potrebi, učestvuje u uređenju kruga preduzeća, po posebnom nalogu Izvršnog direktora za tehničke poslove ili šefa održavanja autobusa.

Radno vreme:

  • Puno radno vreme, u smenama

Tražena dokumentacija može da se preda: putem pošte na adresu: JP „Subotica-trans“ Subotica, Segedinski put br. 84 sa naznakom: „Prijava za konkurs za automehaničara za popravku vozila“ ili lično kod poslovnog sekretara na adresi JP „Subotica-trans“ Subotica, Segedinski put br. 84. Takođe, prijave možete poslati elektronskim putem.

Nakon pregleda dokumentacije: kandidati koji ispunjavaju uslove će u roku od 5 (pet) dana računajući od dana isteka roka za predaju dokumentacije biti pozvani na proveru stručne osposobljenosti/znanja/veština/ koji podrazumeva teorijsku i praktičnu proveru znanja.

Napomena: Za sve informacije se možete javiti na telefon Kliknite za broj telefona lok 112 ili 105.

Rok za konkurisanje: 26.06.2019.