Konkurisanje na ovaj oglas nastaviće se na drugom sajtu

Konkurisanje na oglas

Da bi konkurisao/la na ovaj oglas potrebno je da napraviš nalog tako što ćeš popuniti sledeće podatke

Subotica - trans

locationSubotica, Segedinski put 84
time
Card image cap
 
 
 
 

Javno preduzeće za prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju „Subotica-trans“ Subotica, Segedinski put br. 84 objavljuje konkurs za poziciju

Vozač autobusa

Subotica 

Javno preduzeće „Subotica-trans“ Subotica poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju dole navedene uslove da predaju traženu dokumentaciju za konkurs za radno mesto na određeno vreme sa mogućnošću produžavanja: Vozač autobusa – više izvršilaca.

Zainteresovana lica su dužna da predaju sledeću dokumentaciju:

  • radnu biografiju odnosno CV u kojem će navesti: lične podatke (lično ime, datum rođenja, adresu prebivališta ili boravišta, kontakt broj telefona, e-mail adresu), podatke o obrazovanju, prethodna radna iskustva i veštine koje poseduju.
  • fotokopiju lične karte,
  • fotokopiju diplome,
  • fotokopiju vozačke dozvole (obavezno posedovanje D kategorije za profesionalnog vozača),
  • fotokopiju kartice za digitalni tahograf (poželjno)
  • uverenje o nekažnjavanju (SUP izdaje),
  • fotokopiju važećeg lekarskog uverenja za profesionalnog vozača autobusa.

Uslovi za rad:

  • Najmanje završena srednja škola - III stepen stručne spreme - KV bilo kog smera odnosno svih obrazovnih profila i 6 (šest) meseci iskustva na upravljanju motornim vozilom N2.

Predmet i sadržaj radnih zadataka:

  • Poslovi vožnje autobusa na svim linijama i u slobodnom saobraćaju, izdavanje karata sa vozačkom mašinom, izdavanje lisnih karata, naplata cene prevoza po važećem cenovniku, obavljanje vožnje na registrovanim linijama po redu vožnje, vožnja autobusa prema zadatku iz turažnog lista i naloga koji mu izda otpravnik, davanje neophodnih informacija putnicima u vezi reda vožnje, otklanjanje sitnih kvarova u toku vožnje i organizacija prevoza putnika u slučaju većih kvarova uz obaveštavanje otpravnika odnosno dispečera, tačno i uredno popunjavanje putnih naloga propisanim podacima, vršenje podešavanja vremena na tahografu i obavljanje blagovremene zamene tahografskih uložaka i drugi poslovi.

Radno vreme:

  • Puno radno vreme, u turnusu, uz mogućnost preraspodele, po potrebi dvokratno.

Tražena dokumentacija se predaje: putem pošte na adresu: JP „Subotica-trans“ Subotica, Segedinski put br. 84 sa naznakom: „Prijava za konkurs za vozača autobusa“ ili lično kod poslovnog sekretara na adresi JP „Subotica-trans“ Subotica, Segedinski put br. 84. Takođe, prijave možete poslati elektronskim putem.

Nakon pregleda dokumentacije, kandidati koji ispunjavaju tražene uslove će biti pozvani na proveru stručne osposobljenosti/znanja/veština i to teorijsku (poznavanje propisa iz oblasti bezbednosti saobraćaja) i praktičnu proveru znanja (probna vožnja autobusom).

Napomena: Za sve informacije se možete javiti na telefon Kliknite za broj telefona lokal 112 ili 127.

Rok za konkurisanje: 26.06.2019.