Konkurisanje na ovaj oglas nastaviće se na drugom sajtu

Konkurisanje na oglas

Da bi konkurisao/la na ovaj oglas potrebno je da napraviš nalog tako što ćeš popuniti sledeće podatke

Subotica - trans

locationSubotica, Segedinski put 84
time
Card image cap
 
 
 
 

Javno preduzeće za prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju „Subotica-trans“ Subotica, Segedinski put br. 84 objavljuje konkurs za poziciju:

Automehaničar za popravku vozila

Subotica 

Javno preduzeće „Subotica-trans“ Subotica poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju dole navedene uslove da predaju traženu dokumentaciju za konkurs za radno mesto na određeno vreme u trajanju od 2 meseca sa mogućnošću produženja: Automehaničar za popravku vozila.

Zainteresovana lica su dužna da prilože sledeću dokumentaciju:

  • prijavu u kojoj će obavezno navesti: lično ime, adresu prebivališta ili boravišta, kontakt broj telefona i radno iskustvo,
  • fotokopiju lične karte,
  • fotokopiju diplome,
  • potvrdu o radnom iskustvu.

Uslovi za rad:

  • najmanje III stepen stručne spreme, zanimanja: automehaničar sa 6 (šest) meseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Predmet i sadržaj radnih zadataka:

Obavlja sve automehaničarske poslove, učestvuje u defektaži kvara na vozilima, vrši popravku, kontrolu i podešavanje kočionog sistema autobusa i drugih vozila, vrši pregled, popravku i podešavanje upravljačkog mehanizna vozila, vrši demontažu i montažu rezervoara goriva, hladnjaka i ostale opreme i agregata u slučaju da sama popravka spada u nadležnost drugog dela remonta, vrši podešavanje i popravku mehanizma upravljanja kvačilom i samog kvačila, vrši zamenu spona, zglobova, poteznica, ležajeva i slično, vrši kontrolu podešavanje i zamenu kaiševa, vrši periodične servise vozila po uputstvu, demontiranje i montiranje motora, kvačila, menjača, diferencijala i ostalih agregata, pri radu vodi računa o svom alatu i održava isti u čistom i urednom stanju, pri radu koristi hidraulične dizalice i kran, po potrebi, radi na poslovima dnevnog pregleda i tehničkog pregleda, radi i druge poslove na osnovu narudžbenice, po potrebi, u slučaju većih snežnih padavina učestvuje u čišćenju snega i leda, po posebnom rasporedu, po potrebi, učestvuje u uređenju kruga preduzeća, po posebnom nalogu pomoćnika direktora za tehničke poslove ili šefa održavanja autobusa.

Radno vreme:

  • Puno radno vreme, u smenama

Tražena dokumentacija može da se preda: putem pošte na adresu: JP „Subotica-trans“ Subotica, Segedinski put br. 84 sa naznakom: „Prijava za konkurs za automehaničara za popravku vozila“ ili lično kod poslovnog sekretara na adresi JP „Subotica-trans“ Subotica, Segedinski put br. 84. Takođe, prijave možete poslati elektronskim putem.

Nakon pregleda dokumentacije: kandidati koji ispunjavaju uslove će u roku od 5 (pet) dana računajući od dana isteka roka za predaju dokumentacije biti pozvani na proveru stručne osposobljenosti/znanja/veština/ koji podrazumeva teorijsku i praktičnu proveru znanja. 

Napomena: Za sve informacije se možete javiti na telefon Kliknite za broj telefona lok 112 ili 105.

Rok za konkurisanje: 26.06.2019.