Konkurisanje na ovaj oglas nastaviće se na drugom sajtu

Konkurisanje na oglas

Da bi konkurisao/la na ovaj oglas potrebno je da napraviš nalog tako što ćeš popuniti sledeće podatke

Forma Ideale d.o.o. Kragujevac

locationOmladinskih brigada 100, Beograd
time
Card image cap
 
 
 
 

Viljuškarista

Beograd

Opis posla:

  • rukuje viljuškarom za potrebe prevoza proizvoda unutar odeljenja za distribuciju i montažu i pri utovaru i istovaru proizvoda i materijala iz transportnog sredstva
  • odgovara za svako nastalo oštećenje kako na viljuškari, objektu, osnovnim sredstvima tako i na robi koje je nastalo nepravilnom upotrebom viljuškara
  • vrši komisioniranje robe u skladištu, kao i lokaciju/relokaciju robe na tačno određene lokacije, a kao deo radnog zadatka koji dobija od rukovodioca službe distribucije i montaže
  • vrši obeležavanje i izdvajanje oštećenih paketa i artikala prema važećem uputstvu ili proceduri
  • stara se i odgovoran je za urednost i ispravnost viljuškara 
  • pomaže pri utovaru/istovaru robe i vrši sve poslove vezane za koletiranje i obeležavanje koleta u saradnji sa skladištarom
  • dužan je da prilikom utovara/istovara/komisioniranja robe, konstatuje i prijavi rukovodiocu službe distribucije i montaže  uočene nepravilnosti na  robi/paketima kao i druga eventualna oštećenja kako na robi tako i na sredstvima za rad, objektu, instalacijama
  • dužan je da robu koju prevozi/skladišti ne ostavlja na transportnim putevima i obeleženim površinama za utovar robe

Uslovi za prijavu:

  • SSS 
  • obavezno iskustvo u upravljanju viljuškarom

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Rok za konkurisanje: 25.06.2019.