Konkurisanje na ovaj oglas nastaviće se na drugom sajtu

Konkurisanje na oglas

Da bi konkurisao/la na ovaj oglas potrebno je da napraviš nalog tako što ćeš popuniti sledeće podatke

Dekel d.o.o. Beograd

locationBeograd, Zemun
time
Card image cap
 
 
 
 

 

Preduzeće DEKEL d.o.o. Beograd, objavljuje konkurs za odgovornog radnika na poziciji:

Operater u printing centru

Lokacija: Zemun, Beograd

Opis radnog mesta:

Operater u Printing Centru osnovne aktivnosti:

 • Prijem i otprema materijala
 • Pokretanje i opsluživanje štampača i mašine za kovertiranje
 • Evidencija poslova
 • Upotreba paletara

Potencijalni kandidat mora da raspolaže sa sledećim znanjima:

 • Elementarno poznavanje rada laserskog štampača
 • Poznavanje engleskog jezika

Radno vreme od 8 – 16 sati sa mogućim produženim / skraćenim smenama. Rad i vikendom (jednom mesečno).  

Kvalifikacije:

 • SSS ili VŠS
 • Windows, MS Office
 • Engleski jezik
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Entuzijazam i želja za usavršavanjem

Poželjno:

 • Manipulacija fajlovima za štampu
 • Poznavanje i iskustvo na sličnim poslovima

Ostale obaveze:

 • Administrativne aktivnosti
 • Razne evidencije
 • Obilasci klijenata
 • Briga o službenom vozilu

Šta nudimo:

 • Mentorstvo pri uvođenju u posao
 • Rad u dinamičnom i prijatnom okruženju
 • Odlične međuljudske odnose
 • Mogućnost z napredovanje

Zainteresovani kandidati treba da pošalju CV elektronskim putem.

Širi opis radnog mesta: 

Operater vrši prijem i otpremu materijala u printing centar: Za utovar i istovar koristi mehanički ili električni paletar. Manje količine materijala se ručno unose u magacin. Materijal se raspoređuje po utvrđenom rasporedu i uredno obeležava.

Prilikom štampe / pakovanja materijal se doprema u blizinu mašine na predviđeno mesto. Štampači / mašina za kovertiranje se dopunjuje materijalom prema potrebi određenog posla. Odštampan / spakovan materijal se uredno obeležava, pakuje u kutije i slaže u magacin za otpremu. 

Prilikom rukovanja materijalom, vrši se evidencija: popunjavanje određenih obrazaca za:

 • Prijem materijala
 • Odštampan / spakovan materijal
 • Otpremljen materijal 

Rukovanje štampačima / mašinom za kovertiranje

Operater izvršava poslove štampe, tako što po nalogu Menadžera, pušta na štampu dodeljene fajlove i opslužuje štampač potrebnim materijalom

Operater izvršava poslove kovertiranja materijala tako što odabirom dodeljenog posla (JOB-a) pokreće mašinu za kovertiranje i u toku rada je opslužuje potrebnim materijalom: dokumentima, kovertama i reklamnim flajerima. 

Sve poslove prijema i otpreme materijala kao poslove štampe i pakovanja inicira Menadžer koji izdaje nalog za određeni postupak. 

Od operatera se očekuje:

 • Poznavanje procedura koje su u opisu radnog mesta
 • Savesno i odgovorno izvršavanje zadataka
 • Poštovanje internih pravila Firme Dekel koja posluje po ISO standardima
 • Proaktivan i pozitivan stav 

Komunikacija

Operater dobija zadatke od Menadžera usmenim putem i jasno potvrđuje da je razumeo zadatak. Nakon izvršenog zadatka, operater usmenim putem izveštava menadžera o izvršenom zadatku kao i o eventualnim problemima u toku zadatka. 

U slučaju da operater uoči nepravilnosti u toku izvršenju zadataka, momentalno izveštava Menadžera i postupa prema instrukcijama.

Rok za konkurisanje: 28.07.2019.