Konkurisanje na ovaj oglas nastaviće se na drugom sajtu

Konkurisanje na oglas

Da bi konkurisao/la na ovaj oglas potrebno je da napraviš nalog tako što ćeš popuniti sledeće podatke

Tatravagonka Bratstvo d.o.o. Subotica

locationSubotica, Bikovački put 2,
time
Card image cap
 
 
 
 

DOO Tatravagonka Bratstvo Subotica raspisuje konkurs za radno mesto:

Električar

(Rad na određeno sa mogućnošću stalnog zaposlenja.)

Subotica

Opis posla:

 • izvodi sve električarske radove na elektroinstalacijama, mašinama i ostaloj opremi sa pogonom i upravljanjem na električnu energiju
 • radi na planskom i interventnom održavanju transformatorskih stanica:
  • kontroliše sve parametre rada transformatorskih stanica obavlja dnevne, nedeljne i mesečne preglede transformatorskih stanica o čemu vodi evidenciju i u slučaju primećenih nedostataka pristupa njihovom otklanjanju
  • proverava ispravnost osigurača, sklopki i svih elemenata zaštite transformatora i u slučaju neispravnosti preduzima odgovarajuće mere za sanaciju istih
  • vrši uključenje i isključenje transformatorskih stanica prema potrebama i zahtevima
  • u slučaju havarije pronalazi uzrok kvara i samostalno pristupa otklanjanju istog
 • radi na planskom i interventnom održavanju kranova, dizalica, mašina, transportnih sredstava, uređaja za zavarivanje i ostale opreme i uređaja sa pogonom na električnu energiju:
  • tokom eksploatacije kranova, dizalica, mašina, transportnih sredstava, uređaja za zavarivanje i ostale opreme vrši sve popravke-zamene dotrajalih ili oštećenih elemenata elektroopreme
  • u slučaju havarije i kvara samostalno pronalazi uzrok kvara i pristupa njegovom otklanjanju uz pomoć elektrošema, tehničke dokumentacije mašina i odgovarajućih instrumenata i alata
  • izrađuje ormane sa elektroopremom za kranove, dizalice, mašine i uređaje, vrši montažu ormana i kompletne elektroopreme i stavlja ih u funkciju

Uslovi:

 • školska sprema: III – IV stepen školske spreme odgovarajuće struke (elektro)
 • radno iskustvo: minimum 2 godine na poslovima u struci
 • posebni uslovi: potrebno zadovoljenje zdravstvene sposobnosti predviđene Aktom o proceni rizika (prethodni ili periodični lekarski pregled)
 • Posebna znanja: Uverenje o stručnoj osposobljenosti

Lični profil:

 • tačnost, aktivna angažovanost, posvećenost poslu, urednost i spremnost za timski rad, razmišljanje, kooperativnost, komunikativnost, odlučnost

Ako ispunjavate uslove i smatrate da biste svojim znanjem doprineli daljem razvoju poslovanja naše kompanije, molimo da prijavu i biografiju pošaljete elektronskim putem ili poštom na dole navedenu adresu. Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

"TATRAVAGONKA BRATSTVO" DOO
Bikovački put 2, 24000 Subotica

Kontakt telefon: Kliknite za broj telefona

Rok za konkurisanje: 17.07.2019.