Konkurisanje na ovaj oglas nastaviće se na drugom sajtu

Konkurisanje na oglas

Da bi konkurisao/la na ovaj oglas potrebno je da napraviš nalog tako što ćeš popuniti sledeće podatke

Bleecker d.o.o.

locationBeograd, Zemunska 24, Novi Beograd
time
Card image cap
 
 
 
 

BLEECKER d.o.o.
Zemunska 24
Novi Beograd

Pozicija:

Hausmajstor

Beograd

Opis posla:

 • Stara se o tehničkoj ispravnosti hotela kao i pripadajućih instalacija i postrojenja.
 • Naročitu pažnju poklanja održavanju elektro, vodo i toplovodnih instalacija, bazenske tehnike i agregata.
 • Kontroliše tehničku ispravnost i rad rashladnih uređaja i sistema.
 • Brine o ventilacionim uređajima i aparatima.
 • Prati rad agregata i mašina za proizvodnju higijenskog leda.
 • Održava uređaje i aparate u kuhinji, perionici - peglaonici rublja.
 • Održava mašine sa elektro motornim pogonom.
 • Podnosi nedeljne i mesečne izveštaje o stanju tehnike.
 • Vrši remontovanje manjeg obima.
 • Radi na tehničkom održavanju svih mašina, razvodnih i komandnih tabli, sklopova, doradi i prepravkama, čišćenju, podmazivanju i reglaži automatskog ili programiranog rada.
 • Naročito brine o kontrolnim merenjima rada u cilju obezbeđenja bezbednog rada i preventive od opasnog napona, enormnog pritiska ili temperatura koje mogu ugroziti rukovaoce mašina ili postrojenja.
 • Obavlja nadzor bravarskih, stolarskih i radova na vodovodnoj mreži u sklopu tekućeg održavanja objekata i opreme.
 • Vodi ateste i sertifikate za mašine, uređaje i celokupan mehanički kompleks.
 • Obavlja po potrebi ostale poslove u domenu tehničkog održavanja.
 • Vodi evidenciju utroška materijala, i brigu o poverenom mu alatu i priboru.
 • Sugeriše popravke uvidom u dnevno stanje hotela.

 Rok za konkurisanje: 20.07.2019.