Konkurisanje na ovaj oglas nastaviće se na drugom sajtu

Konkurisanje na oglas

Da bi konkurisao/la na ovaj oglas potrebno je da napraviš nalog tako što ćeš popuniti sledeće podatke

Aeropak d.o.o.

locationPalić, Josipa Kolumba 33
time
Card image cap
 
 
 
 

Aeropak d.o.o je nova kompanija na aerosol tržištu. 2018. godine smo počeli sa proizvodnjom aerosol boca od belog lima i trenutno smo jedina kompanija u Srbiji koja se bavi ovom delatnošću.

Zbog pojačane potražnje za našim proizvodima i povećanja obima proizvodnje potreban nam je:

Operater u proizvodnji

Subotica, Palić, više izvršilaca

Uslovi:

 • Poželjno III ili IV stepen stručne spreme
 • Poželjno 2 godine radnog iskustva u industrijskoj proizvodnji
 • Posvećenost i spremnost za rad u timu

Opis poslova i radnih zadataka:

 • Obavljanje radnih zadataka na mašini u skladu sa dobijenim radnim nalozima
 • Proverava stanje mašina i opreme za rad i održava mašine u skladu sa pravilnikom ili uputstvom o održavanju i upotrebi iste
 • Aktivno se obučava da samostalno upravlja proizvodnom opremom
 • Proverava radni nalog za tekući dan, kao i raspored rada i preuzima materijal koji mu je neophodan za proizvodnju
 • Radi na mašinama za formiranje delova aerosol boca ili na uređajima za sklapanje i pakovanje aerosol boca ili na opremi za punjenje pomenute ambalaže
 • Izvršava propisane kontrole na dobijenim uzorcima i proverava da li odgovaraju definisanim standardima kvaliteta, i vrši osnovne provere na izlazu procesa
 • Vrši evidenciju tipa i vremena zastoja
 • Vrši osnovno i periodično održavanje opreme uz popunjavanje propisane dokumentacije ( ček liste, kartoni mašina)
 • Poštuje sve propise vezane za bezbedan rad i koristi neophodnu zaštitnu opremu
 • Teži da se usavršava i podiže nivo znanja i efektivnost u okviru angažovanog posla
 • Održava uredno radno mesto na kome je angažovan

Nudimo:

 • Dobro plaćen posao operatera
 • Obezbeđen topli obrok
 • Rad u jednoj smeni (7-15h)
 • Pored obaveznog zdravstvenog osiguranja, obezbeđeno je i dodatno zdravstveno osiguranje
 • Stručno usavršavanje i razvoj
 • Dobri uslovi rada u organizovanom timu
 • Dinamično radno okruženje

Rok za konkurisanje: 08.08.2019.