Konkurisanje na ovaj oglas nastaviće se na drugom sajtu

Konkurisanje na oglas

Da bi konkurisao/la na ovaj oglas potrebno je da napraviš nalog tako što ćeš popuniti sledeće podatke

BPS security

locationBeograd, Kralja Milutina 53
time
Card image cap
 
 
 
 

Potreban nam je:

Rukovodioca službe higijensko tehničkog održavanje objekata

Beograd

Opis poslova: 

  • Rukovodi i kontroliše rad službe higijensko tehničkog održavanja;
  • Učestvuje u prijemu radnika za poslove održavanja objekata;
  • Vrši proveru obučenosti i osposobljenosti radnika službe održavanja;
  • Daje predloge za nabavku materijalnih sredstava za potrebe svoje službe;
  • Stara se da se materijalna sredstva pravilno koriste, čuvaju i održavaju;
  • Kontroliše kvalitet rada nad poslovima održavanja objekata;
  • Informiše generalnog direktora i traži saglasnost za preuzimanje mera i postupaka u cilju povećanja efikasnosti rada;
  • Predlaže obuku i usavršavanje radnika iz službe za održavanje higijene objekata u saradnji sa službom ljudskih resursa;
  • Predlaže odgovarajuće disciplinske i stimulativne mere za radnike koji rade u službi održavanja objekata;
  • Obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora.

Rok za konkurisanje: 18.08.2019.