Konkurisanje na ovaj oglas nastaviće se na drugom sajtu

Konkurisanje na oglas

Da bi konkurisao/la na ovaj oglas potrebno je da napraviš nalog tako što ćeš popuniti sledeće podatke

Eko Unija SN d.o.o. Beograd

locationBeograd, Beograd
time
Card image cap
 
 
 
 

Privredno društvo EKO UNIJA SN Beograd, je osnovano u martu 2012. godine, kako bi se na profesiоnalan, inovativan i društveno koristan način bavili sakupljanjem i reciklažom neopasnog otpada i time značajno uticali na podizanje svesti pravnih i fizičkih lica o važnosti zaštite životne sredine.

Osnovna delatnost EKO UNIJA SN DOO Beograd jе prikupljanje, obrada (sortiranje, sečenje, baliranje) i trgovina neopasnog otpada svih vrsta i kategorija: metal, papir/karton, plastika, drvo, staklo, EE otpad.

Potreban nam je:

RUKOVALAC BAGEROM

Broj izvršilaca: 2
Beograd

Opis posla

  • Vrši utovar i istovar robe bagerom
  • Vodi računa da ne dođe do oštećenja tereta prilikom transporta
  • Vodi računa o rokovima servisiranja bagera i o potrebi servisiranja obaveštava neposrednog rukovodioca
  • Obaveštava neposrednog rukovodioca o kvarovima i nedostacima
  • Vrši održavanje i podmazivanje bagera

Uslovi:

  • Minimum 2 godine radnog iskustva na istim poslovima

Prijave slati elektronskim putem.

Rok za konkurisanje: 22.08.2019.