Konkurisanje na ovaj oglas nastaviće se na drugom sajtu

Konkurisanje na oglas

Da bi konkurisao/la na ovaj oglas potrebno je da napraviš nalog tako što ćeš popuniti sledeće podatke

AMM Manufacturing

locationKragujevac, Beogradska bb
time
Card image cap
 
 
 
 

 

Potreban nam je:

Operater održavanja lakirnice elektro struke

Kragujevac

Uslovi:

 • IV, V stepen elektro struke, MS Office
 • Poželjno: engleski jezik

Opis posla:

 • Prilikom zastoja proizvodnje angažuje se u okviru svoje ekspertize za rešavanje zastoja
 • Izrađuje i održava ažurnim planove preventivnog i prediktivnog održavanja
 • Predlaže mere za poboljšanje proizvodnih i tehnoloških karakteristika opreme
 • Vodi računa o opremi u EX zaštiti i održava ih prema EX kalendaru
 • Obavljanje poslova ručne manipulacije teretom
 • Rukovanje opremom za rad i sredstvima unutrašnjeg transporta za koje je osposobljen
 • Rukovanje opremom po propisanoj dokumentaciji
 • Poznavanje procesa
 • Vodi računa o otpadnom-opasnom materijalu koji nastaje u procesu održavanja opreme i skladišti ga na predviđeno mesto za taj otpad
 • Identifikovanje i informisanje nadležnog rukovodioca o pojavama neusaglašenosti  procesa, sistema zaštite na radu i protivpožarnih uslova, kao i sistema menadžmenta organizacije
 • Da vodi računa o rezervnim delovima za opremu i da stalno ima kritične komponente na stanju
 • Da aktivno učestvuje u saradnji sa kolegama iz proizvodnje, tehnologom i laborantom u pronalaženju rešenja za  smanjenje potrošnje energenata bez uticaja na kvalitet proizvoda i proizvodni proces

Rok za konkurisanje: 19.09.2019.