Konkurisanje na ovaj oglas nastaviće se na drugom sajtu

Konkurisanje na oglas

Da bi konkurisao/la na ovaj oglas potrebno je da napraviš nalog tako što ćeš popuniti sledeće podatke

Avala Ada d.o.o. Beograd

locationBeograd, Prilazni put za Adu Huju 9
time
Card image cap
 
 
 
 

 

Smurfit Kappa Avala Ada je privredno društvo za proizvodnju kartonske ambalaže i članica je Smurfit Kappa Grupe, lidera u papirnoj industriji u Evropi.

Iskoristite ovu priliku i pridružite nam se - tražimo  ambiciozne i vredne kandidate za poziciju

Električar

Beograd

Osnovna zaduženja:

  • Utvrđuje nepravilnosti u radu opreme i uređaja i evidentira u radni nalog održavanja; odgovara za pravovremenost i preciznost evidencija;
  • Otklanja nepravilnosti i odgovara za kvalitet i efikasnost izvršenih radova; upisuje u radni nalog utrošak materijala, odgovara za tačnost evidencija;
  • Obavlja redovne servise opreme, odgovara za servisiranje u propisanim rokovima;
  • Obavlja elektro-instalaterske poslove pri investicionim radovima;
  • Obavlja radove na montaži i učestvuje u puštanju nove opreme u rad;
  • Vodi evidencije u skladu sa uputstvima za rad i/ili po nalogu neposrednog rukovodioca, odgovara za njihovu tačnost;
  • Vrši primopredaju smene i odgovara za urednost predatih poslova i radnog prostora;

Uslovi:

  • Potreban je III stepen stručne spreme -  tehničke struke
  • Poželjno je poznavanje rada na računaru i znaje osnovnog MS Office paketa

Rok za konkurisanje: 16.10.2019.