Konkurisanje na ovaj oglas nastaviće se na drugom sajtu

Konkurisanje na oglas

Da bi konkurisao/la na ovaj oglas potrebno je da napraviš nalog tako što ćeš popuniti sledeće podatke

Agrounik d.o.o.

locationŠimanovci, Krnješevačka bb
time
Card image cap
 
 
 
 

Agrounik se bavi istraživanjima u oblasti biotehnologije, proizvodnjom, distribucijom i prodajom mikrobioloških preparata sa primenom u poljoprivrednoj proizvodnji.

Agrounik u svom proizvodnom asortimanu ima 18 registrovanih i sertifikovanih proizvoda koji se primenjuju kao biofertilizatori za tretman zemljišta, semena i folijarnu prihranu, kao i inokulanti za pripremu silaže i prečišćavanje otpadnih voda.

Svi preparati su intelektualna svojina Agrounika i patentom su zaštićeni.

Raspisujemo konkurs za radnu poziciju:

Magacioner

Šimanovci

Opis posla:

 • Vodi magacinsko poslovanje i materijalno je zadužen robom,
 • Vrši prijem i evidenciju robe, sirovine i alata,
 • Vrši kontrolu magacinskih zaliha i potrošnog materijala,
 • Odgovara za kvalitativni i kvantitativni prijem, manipulaciju i skladištenje robe u magacinu u skladu sa propisima, standardima sa pratećom dokumentacijom,
 • Izdaje i vrši otpremu robe iz magacina i piše otpremnice i vodi evidenciju robe i izdavanja iz magacina,
 • Izrađuje specifikaciju otpremljene robe kupcu,
 • Kontroliše i odgovara za stanje zaliha robe, sirovina i alata,
 • Odgovara za primljenu i izdatu robu i drugi materijal iz magacina,
 • Vrši ručni utovar/istovar robe u magacinu kao deo tima,
 • Odgovoran je za zakonito, savesno, kvalitetno, stručno i blagovremeno izvršavanje svih poslova koji su mu povereni.

Uslovi:

 • SSS/KV/NKV - IV/III stepen stručne spreme,
 • Vozačka dozvola B kategorije,
 • Obavezna licenca za upravljanje viljuškarom i poznavanje rada na računaru,
 • Iskustvo u magacinskom poslovanju minimum 3 godine.

Rok za konkurisanje: 17.10.2019.