Konkurisanje na ovaj oglas nastaviće se na drugom sajtu

Konkurisanje na oglas

Da bi konkurisao/la na ovaj oglas potrebno je da napraviš nalog tako što ćeš popuniti sledeće podatke

Impuls-hemija d.o.o. Novi Sad

locationNovi Sad, Novi Sad
time
Card image cap
 
 
 
 

 

Potreban nam je:

Tehničar u proizvodnji

Novi Sad

Opis poslova tehničara u proizvodnji: 

 • neposredno učestvuje u izvršavanju svih tehnoloških operacija u proizvodnom procesu, u svim pogonima i na svim linijama, po nalogu rukovodioca proizvodnje ili smenovođe,               
 • na osnovu plana rada priprema mašine i opremu za rad, priprema sudove i linije za pranje, punjenje i pražnjenje,
 • učestvuje u izradi tečnih, praškastih i pastoznih poluproizvoda po važećim recepturama,
 • vodi tačnu evidenciju dobijenih vrednosti tokom merenja na pripremi sirovina i repromaterijala po zadatim recepturama prema usvojenom uputstvu u odgovarajućim obrascima,
 • učestvuje kod prijema sirovina potrebnih za proizvodnju po radnom nalogu,
 • pomaže pri uzimanju uzoraka za laboratorijske analize,
 • vodi evidencije o stanju preostalih sirovina nakon završenog odmeravanja za potrebe realizacije određenog naloga,
 • uzima uzorke sirovina za potrebne analize i iste, pravilno obeležene dostavlja laboratoriji,
 • održava higijenu pogona, opreme i prostora oko mašina i sudova,
 • poštuje mere za bezbedan rad i  koristi potrebna lična zaštitna sredstva (zaštitne naočare, rukavice, maska, čizme).

Uslovi: 

 • stepen stručne spreme: III stepen, SSS,
 • vrsta (smer, struka): hemijski, tehnološki, mašinski, elektrotehnički.

Rok za konkurisanje: 18.10.2019.