Konkurisanje na ovaj oglas nastaviće se na drugom sajtu

Konkurisanje na oglas

Da bi konkurisao/la na ovaj oglas potrebno je da napraviš nalog tako što ćeš popuniti sledeće podatke

Steeltec d.o.o.

locationSremska Mitrovica, Grobljanska bb, Jarak
time
Card image cap
 
 
 
 

Preduzeću koje se bavi izradom i montažom čeličnih konstrukcija potrebno:

Lice zaduženo za bezbednost i zdravlje na radu

Jarak (Sremska Mitrovica)

Uslovi:

 • VII stepen stručne spreme
 • Licenca za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Zadaci:

 • Obuke zaposlenih (prethodne i u toku rada) u pogledu bezbednosti i zdravlju na radu
 • Utvrđivanje faktora rizika i procena rizika na radnom mestu i u radnoj okolini
 • Ustanovljavanje mera za bezbednost i uslova rada u skladu sa važećim normativima
 • Svakodnevno prati i kontroliše primenu mera za bezbednost i zdravlje na radu zaposlenih
 • Izrada preventivnih mera u skladu sa procedurama rada i procenama rizika
 • Izrada procedura za bezbednost za aktivnosti u procesu rada, kao i usaglašavnje sa zahtevima i poslom, kontrola primene procedura
 • Predlaganje preventivnih mera u pogledu bezbednosti
 • Informisanje zaposlenih u pogledu: rizika na radu, mera bezbednosti i zdravlja na radu i mera i aktivnosti za unapređenje rada, specifičnim rizicima, opasnosti u vezi sa korišćenjem opasnih materija, a u skladu sa zahtevima bezbednosti i zdravlja na radu
 • Analiza i sačinjavanja izveštaja u pogledu povreda na radu, incidenata i opasnih situacija i sačinjavanje plana preventivnih mera
 • Prati stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima, kao i bolestima u vezi sa radom, učestvuje u utvrđivanju njihovih uzroka i priprema izveštaje u vezi sa predlozima mera za njihovo otklanjanje
 • Organizovanje potrebnih ispitivanja opreme, uređaja i sredstava rada, uslova radne okoline, u skladu sa zakonskim zahtevima i vođenje evidencija o istim
 • Poslovi se obavljaju u pogonu i gradilištima

Nudimo:

 • Mogućnost zaposlenja na neodređeno vreme

Rok za konkurisanje: 23.10.2019.