Konkurisanje na ovaj oglas nastaviće se na drugom sajtu

Konkurisanje na oglas

Da bi konkurisao/la na ovaj oglas potrebno je da napraviš nalog tako što ćeš popuniti sledeće podatke

Power Construction Corporation of China Limited Ogranak Beograd

locationBeograd, Beograd
time
Card image cap
 
 
 
 

POWER CONSTRUCTION CORPORATION OF CHINA LIMITED, OGRANAK BEOGRAD

Projekat:

Izgradnja obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75 (Deonica: most preko reke Save kod Ostružnice - Bubanj Potok) (Sektori 4, 5 i 6).

Pozicija:

RUKOVALAC GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE

Mesto rada: Beograd, Resnik

Ključne odgovornosti:

 • Rukuje i upravlja građevinskim masinama - opciono:
  • utovaricač
  • buldožer
  • grejder
  • bager
  • valjak
 • Priprema građevinske mašine za rad, snabdeva pogonskim i radnim tečnostima (gorivo, mazivo idr.), vrši vizuelani i dnevni pregled ispravnosti kao i poslove u vezi sa tekućim održavanjem
 • Izvršava poslove u skladu sa potrebama na gradilištu što posebno uključuje:
 • Horizontalno skidanje i guranje materijala raznih kategorija na određenu udaljenost
 • Čišćenje terena
 • Izrada kosih profila, useka i nasipa, zgrtanje materijala, razastiranje iskopanog I istovarenog materijala
 • Guranje skrepera, vuča ježeva, vibro valjaka i uređaja za razastiranje cementa, kao i ostalih priključnih mašina
 • Izradu završnih površina sa propisanom tolerancijom; o raskopavanje tvrdog zemljišta riperima, čišćenje snega i leda
 • Kopanje kanala, rovova, temelja i useka određenih dimenzija, zasecanje kosina
 • Utovar i istovar raznih materijala; o dizanje i spuštanje dozvoljenih tereta u rovove-kanale
 • Zatrpavanje rovova i kanala
 • Vađenje šljunka i peska i utovaranje u transportna sredstva
 • Vađenje i utovar kamena i kamenog agregata
 • Iskopavanje i planiranje trase puta, skidanje humusa
 • Izradu škarpi, kosina i kanala, otvorene jarke u lakom zemljištu, izradu rigola
 • Izradu niskih škarpi sa deponovanjem materijala sa strane o popunjavanje iskopa, iskop posteljice i čišćenje snega
 • Izrada kosina i iskop kanala do granice dozvoljenog odstupanja
 • Iskop i premeštanje zemljanog materijala guranjem, skidanje otkrivke, nivelisanje terena, raznošenje materijala pre iskopa (primenom ripera), eksploatacija mineralne sirovine ako se radi o mekšim i nevezanim materijalima (npr. gotovo uvek se koriste kod eksploatacije kvarcnog peska)
 • Izrada saobraćajnica, za izradu nasipa i useka, za raznošenje iskopanog materijala, za nabijanje materijala, rasčišćavanje terena, rušenje i uklanjanje drveća, uklanjanje većeg kamenja, panjeva, korova, korenja i dr.
 • Čišćenje, pranje i podmazivanje mašine i održavanje pribora i alata
 • Vizuelni pregled, učešće u otklonu zastoja i popravkama manjih kvarova

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

 • Prethodno radno iskustvo u niskogradnji je prednost
 • Snažna posvećenost svim smernicama za zdravlje i bezbednost
 • Sposobnost rešavanja problema
 • Sertifikacija iz stručne škole

Ako mislite da ste odgovarajući kandidat za našu kompaniju, molimo Vas da nam pošaljete svoj CV (sa fotografijom) elektronskim putem ili kontaktirajte broj telefona Kliknite za broj telefona

Samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani.

 Rok za konkurisanje: 26.10.2019.