Konkurisanje na ovaj oglas nastaviće se na drugom sajtu

Konkurisanje na oglas

Da bi konkurisao/la na ovaj oglas potrebno je da napraviš nalog tako što ćeš popuniti sledeće podatke

Europ Assistance Magyarorszag KFT.- ogranak u Beogradu

locationBeograd, Gandijeva 76a
time
Card image cap
 
 
 
 

Europ Assistance, sa preko 50 godina iskustva i posvećenošću 8,200 zaposlenih širom sveta postavlja standarde vrednosti u pružanju usluga asistencije.

Europ Assistance Madjarska, ogranak u Beogradu intenzivnim razvojem u oblasti zdravstvene asistencije ima potrebu da proširi svoj stručni medicinski tim.

Naša kompanija, pruža sledeće mogućnosti:

 • Rad u internacionlanoj kompaniji uz savremenu tehnologiju i metodologiju rada
 • Ulazak u zajednicu talentovanih mladih ljudi, koji entuzijazmom, znanjem i posvećenošću pružaju pomoć ljudima u našoj zemlji ali i celom svetu
 • Obuka i profesionalni razvoj
 • Atmosfera i okruženje koji promovišu timski duh i dobre odnose među kolegama

Postanite naš

Medicinski savetnik Medic call centra

Beograd

Vaš posao bi podrazumevao:

 • Uzimanje anamnestičkih podataka o osiguranicima dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja
 • Trijaža i pronalazak adekvatne medicinske usluge
 • Kontrola i verifikacija pokrivenosti potrebne usluge saglasno polisi dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja
 • Organizaciju medicinskih usluga u zdravstvenim ustanovama
 • Komunikaciju sa zdravstvenim ustanovama u cilju što boljeg zbrinjavanja osiguranika i pružanja lekarske pomoći istom
 • Kontrolu zadovoljstva osiguranika, a nakon pruženih medicinskih usluga

Vi ste naš idealni kandidat ako ste: 

 • Stečeno znanje u medicini primenite u svakodnevnom radu sa izraženom empatijom prema klijentima
 • Spremni za rad pod pritiskom i brzo odlučivanje
 • Ambiciozni i motivisani da učite i postižete izvanredne rezultate
 • Otvoreni za izazove, uvek spremni da napravite korak napred
 • Fleksibilni u novom okruženju i prihvatanju i primeni novih metodologija i tehnologija rada
 • Društveni, komunikativni, vedrog duha, sa pozitivnim stavom prema kolegama i klijentima
 • Imate VII - 1 stepen stručne spreme - medicinski fakultet/IV stepen stručne spreme – medicinskog usmerenja
 • Aktivno koristite računar (MS Windows, MS Office, internet)
 • Služite se engleskim jezikom (konverzacijski nivo)

Ako se prepoznajete u našem oglasu, pozivamo vas da do 12.11.2019. pošaljete svoju radnu biografiju (CV) elektronskim putem.

Kontaktiraćemo samo kandidate koji budu ušli u uži izbor.

Prijavljivanjem na konkurs dajete saglasnost da se vaši lični podaci koriste u svrhu regrutacije i selekcije za otvorena radna mesta u Europ Assistance Beograd. Svi podaci koje budemo obrađivali biće poverljivi i neće biti dostupni trećim licima.