Konkurisanje na ovaj oglas nastaviće se na drugom sajtu

Konkurisanje na oglas

Da bi konkurisao/la na ovaj oglas potrebno je da napraviš nalog tako što ćeš popuniti sledeće podatke

Tatravagonka Bratstvo d.o.o. Subotica

locationSubotica, Bikovački put 2
time
Card image cap
 
 
 
 

Kompanija Tatravagonka Bratstvo d.o.o. je kompanija sa istorijom dugom preko 130 godina. Proizvodni program se bazira na proizvodnji, popravci, reviziji i rekonstrukciji teretnih vagona. Posedujemo savremene mašine i uređaje potrebne za rad na vagonima, kao i potrebne sertifikate kvaliteta za rad koji zadovoljavaju većinu evropskih propisa. Zajedno sa stručno obučenim osobljem, spremni smo da odgovorimo visokim kvalitetom i pouzdanošću različitim zahtevima kupaca. Našem stručnom timu potreban je:

Električar

Subotica

Opis posla:

 • izvodi sve električarske radove na elektroinstalacijama, mašinama i ostaloj opremi sa pogonom i upravljanjem na električnu energiju
 • radi na planskom i interventnom održavanju transformatorskih stanica
 • kontroliše sve parametre rada transformatorskih stanica obavlja dnevne, nedeljne i mesečne preglede transformatorskih stanica o čemu vodi evidenciju i u slučaju primećenih nedostataka pristupa njihovom otklanjanju
 • proverava ispravnost osigurača, sklopki i svih elemenata zaštite transformatora i u slučaju neispravnosti preduzima odgovarajuće mere za sanaciju istih
 • vrši uključenje i isključenje transformatorskih stanica prema potrebama i zahtevima
 • u slučaju havarije pronalazi uzrok kvara i samostalno pristupa otklanjanju istog
 • radi na planskom i interventnom održavanju kranova, dizalica, mašina, transportnih sredstava, uređaja za zavarivanje i ostale opreme i uređaja sa pogonom na električnu energiju
 • tokom eksploatacije kranova, dizalica, mašina, transportnih sredstava, uređaja za zavarivanje i ostale opreme vrši sve popravke-zamene dotrajalih ili oštećenih elemenata elektroopreme
 • u slučaju havarije i kvara samostalno pronalazi uzrok kvara i pristupa njegovom otklanjanju uz pomoć elektrošema, tehničke dokumentacije mašina i odgovarajućih instrumenata i alata
 • izrađuje ormane sa elektroopremom za kranove, dizalice, mašine i uređaje, vrši montažu ormana i kompletne elektroopreme i stavlja ih u funkciju

Uslovi:

 • školska sprema: III – IV stepen školske spreme odgovarajuće struke (elektro)
 • poželjno prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
 • posebni uslovi: potrebno zadovoljenje zdravstvene sposobnosti

Nudimo:

 • sigurna i stimulativna primanja
 • topli obrok
 • 13. platu
 • sportske aktivnosti za zaposlene
 • edukacije, kurseve i usavršavanja

Ukoliko Vas motiviše dinamično okruženje i spremni ste za stalno usavršavanje, prijavite se na naš konkurs. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži krug.

Rok za konkurisanje: 29.01.2020.